Yönetim Destek Sistemi

ileEssite Yönetim

Yönetim Destek Sistemi

Bu alternatifte, yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olup, apartman/site/iş merkezinizde seçilen yöneticinizin yapmak zorunda olduğu ve zaman alıcı işler, Essite Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından üstlenilecektir. Essite Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri;

* Her hafta apartman yöneticisinden alınacak gider ve gelir bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlayacak,
* Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarını takip edecek,
* Aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak hazırlayarak yöneticinize ulaştıracak,
* Apartmanınız görevlisi ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri, vizite kağıtlarını hazırlayacak ve bunları yöneticinize ulaştıracak,
* Apartman sakinleri ve kat malikleri için tanımlanacak kullanıcı adları ve şifreleri yönetici kanalı ile apartmandaki ilgililere ulaştıracak, verilerin internet tabanlı programımıza girilmesini ve ayda en az 4 kez bilgilerin güncellenmesini sağlayacaktır.
* Anlaşmalı hukukçularımızdan destek alabilir, ödemesini geciktiren komşularınızla kötü olmadan apartman paralarının tahsilini sağlayabilirsiniz.

Yazar hakkında

Essite Yönetim administrator

Bir cevap yazın