write for me

Online Site Yönetim Sistemi

Bu seçenekte genel kurulunuzun bu yönde alacağı kararın firmamıza iletilmesine müteakip, internet sitemizde apartmanınız ile ilgili giriş ve yetkilendirmeler yapılacaktır. Bu aşamadan sonra yöneticiniz kendisine ulaştıracağımız şifrelerle apartman defterlerinin tutulması, gelir ve giderlerin sisteme girilmesi işlemlerini kendisi yapabilecektir. Bu işlemlerin düzenli olarak yapılması halinde; bu işler ile ilgili çok daha az zaman harcayacak, yaptığı işlemlerin tüm malik ve sakinlerce incelenebilmesini yani şeffaflığı sağlayabilecektir.

Profesyonel Apartman, Site Yönetimi