write my essay online

İş Merkezi ve AVM Güvenlik Hizmetler

İş Merkezi ve AVM Güvenlik Hizmetler

Essite Yönetim; alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet verilmektedir.

Profesyonel AVM Güvenliği Şu Başlıklarla sağlanır;

* AVM Güvenliği
* Otopark Güvenliği
* Katların Güvenliği
* Mağaza Güvenliği
* Müşteri ve Personel Güvenliği

Başlıca Tehdit Unsurları :

* Hırsızlık
* Gasp
* Sorunlu müşteri

Sektörün Zaafları :

* Müşteri İlişkileri
* Personel İlişkileri
* Sorunlu Müşterilere Karşı Yanlış Müdahale

AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar, gerekse terör olayları yönünden çok ciddi bir iş olup, gerek can ve gerekse mal yönünden büyük kayıpların yaşanabileceği alışveriş merkezlerinde güvenlik konusunda uzman olmak gerekmektedir.

Profesyonel Apartman, Site Yönetimi