İş Güvenliği Danışmanlığı

ileEssite Yönetim

İş Güvenliği Danışmanlığı

6331 sayılı yasa uyarınca işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardır. Dolayısıyla, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar/siteler 1 Ocak 2013’ten itibaren risk değerlendirmesi yaptırmak zorundalar.  Başka bir anlatımla, apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli. Hiçbir çalışanı olmayan apartmanlar ise risk değerlendirmesi yaptırmak zorunda değildir.

Risk değerlendirmesi nedir, kimler tarafından, nasıl yapılır?

Risk değerlendirmesi işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasına yönelik bir analiz çalışmasıdır. Risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede apartmanlarda/sitelerde risk değerlendirmesinin yönetici tarafından apartman görevlisi ile birlikte yapılması mümkün olduğu gibi, ortak sağlık güvenlik destek birimlerine yaptırılması da mümkün bulunmaktadır.

Apartmanlarda Risk Değerlendirme Rehberi” İş Sağlığı Ve Genel Müdürlüğüne ait web sitesinden indirilebilecektir. Risk değerlendirmesi yapılırken, “Kontrol Listesi’nde” yer alan hususlar “Evet-Hayır” olarak işaretlenmeli, varsa eksiklikler “Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölüme yazılarak, sorumlu kişi tayin edilmeli ve alınması gereken önlemlerin bitirileceği tarih listeye kaydedilmelidir.

Ayrıca, risk değerlendirmesi belgesinde;

* İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
* Değerlendirmeyi yapan kişilerin isim, unvan ve imzaları (yönetici, apartman görevlisi gibi)
* Değerlendirmenin yapıldığı tarih ve geçerlilik tarihi
* Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
* Tespit edilen riskler
* Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları gibi hususlara yer verilmelidir

Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılmalı, gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanmalı ve Bakanlık çalışanları tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanmalıdır.Dolayısıyla bahse konu belgenin düzenlendikten sonra herhangi bir Kuruma verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Risk değerlendirmesi hangi aralıklarla yenilenmeli?

Risk değerlendirmesinin çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az altı yılda bir yenilenmesi gerekir. Apartmanlar/siteler az tehlikeli sınıfta yer aldığından risk değerlendirmesinin altı yılda bir yenilenmesi gerekir.Apartman /sitelerin durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde (örneğin yapıya ek bölümlerin eklenmesi, sonradan asansör yapılması vb.) bu sürelere bakılmaksızın risk değerlendirmesi yenilenmelidir.

Risk değerlendirmesi yaptırmamanın cezası ne kadar?

6331 sayılı Kanunun 26/1.ç maddesi uyarınca, risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan apartman/sitelere 2015 yılı  için 3.700 TL, aykırılığın devam ettiği her bir ay için 5.500 TL ceza uygulanmaktadır.

Yazar hakkında

Essite Yönetim administrator

Bir cevap yazın