write my essay cheap

Devlet Teşvikleri Danışmanlığı

Devlet Teşvikleri Danışmanlığı

Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler incelendiğinde, firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmediği veya yeteri kadar kullanılmadığı görülmektedir. Bu süreçte desteklerin desteklerin takibinde yaşanan bilgi ve mevzuata uygunlukta yaşanan aksaklıklar ve bilgisizlikler yüzünden bir çok teşvik alınmadığı bilinmektedir.

Ayrıca yine devlet kurum ve kuruluşları ihracatçı firmalarımızı yurt dışı gezi, fuar katılımlarını önemli ölçüde desteklemektedir. Yine devletimizin sanayi ve ARGE’yi geliştirmek adına sunduğu özel destek ve hibe programları belirli süreler için olmakta bunları çok yakından takip eden bazı firmalar faydalanabilmekte faydalanmak isteyenlerin birçoğu da bu evrakların ve dosyanın hazırlanması sırasında boğulmakta ciddi problem yaşamaktadır. Firmamız tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üretici ve ihracatçılara yönelik tüm destek ve hibe programlarını çok yakından takip etmekte isteyen firmalarımıza uygun destek programının seçilmesinden başlayarak sunulacak dosyanın hazırlanmasına kadarki süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu hizmetin hedefi, firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber, devlet yardımları konusundaki uygulayıcıları ve dış ticaret birimi çalışanlarını bilinçlendirmek ve bu konuda destek olmaktır. Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi son yıllarda dış ticaret olmuştur. KOBİ niteliğindeki firmalarımızın, dış ticaret vizyonu kazanması, ürünün yurtdışına satışı ile kalite ve inovasyon algısını geliştirmesi önem kazanmaktadır.

Danışmanlığın amacı; özellikle KOBİ niteliğindeki firmaların, uygulamadaki devlet yardımlarından ve alternatif finansman tekniklerinden faydalanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda yönetici/yönetici adayları, iş yönetim sistemlerini harekete geçirerek, firmalarının yıllık bütçelerine maksimum katkıyı sağlayacaklardır.

HİZMETİN İÇERİĞİ:

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

1- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
2- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
3- Pazara Giriş Desteği
     a) Rapor Desteği
     b) Danışmanlık Desteği
4- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

1- Bireysel Katılım,
2- Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri Fuarına Katılım

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

1- Yurt dışında açılan birimlerin (ofis, depo, mağaza, showroom, reyon), kira giderleri
2- Yurt dışı tanıtım giderleri
3- Yurtdışı marka tescil giderleri

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi

1- Marka Destek Programı
2- TURQUALITY Destek Programı
3- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
4- Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
5- Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık
6- Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları
7- İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
8- Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

 İstihdam Yardımı

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

1- Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
2- Stratejik Odak Konuları Projeleri”nin Desteklenmesi

Bu desteklerin alınması ve yönetilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Bazı destekler belli bir planlama ve yeterlilik şartı esasına tabi ve farklı başlıkların altındaki desteklerin doğru tanımlanması ile ve proje yazılması ve takibi ile yapılabilir bu durum da ki destekler için yazılacak projeler, AB, Kalkınma Ajansı, İnovasyon ve TÜBİTAK Destekleri ve Türk Tanıtma Fonu destekleri gibi proje takibi gerektiren destekler için ayrıca % 5 bedel alınır. Bu bedel tahsil edilen tutar üzerinden yada proje danışmanlık bütçesine dahil ediliyorsa oradan karşılanır.

Profesyonel Apartman, Site Yönetimi